1946

Ο Λεμός, σύμφωνα με τα ιστορικά του κυπριακού θεάτρου, υπήρξε ο αρχικός θεατροδάσκαλος του πρώτου Παγκύπριου Επαγγελματικού Θεατρικού Οργανισμού «Προμηθέας», που ιδρύθηκε αμέσως μετά τη λήξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου από το Α.Κ.Ε.Λ., που τον προσκάλεσε να προσφέρει, εκτός από την ιδιότητα του ηθοποιού, τις γνώσεις του στη διδασκαλία και τη σκηνοθεσία των θεατρικών έργων που θα ανέβαιναν. Μεγάλη και καθοριστική πρόκληση για τον Λεμό η πραγμάτωση αυτού του σκοπού. Το ξεκίνημα και εδώ άρχισε από μηδενική βάση, αφού η πρωταρχική ενέργεια του Λεμού ήταν το πλάσιμο των ερασιτεχνών μελών του θιάσου σε επαγγελματίες ηθοποιούς. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο Λεμός εφάρμοσε δύο σχεδιασμούς. Ο πρώτος σχεδιασμός αφορούσε τη μεθοδική διδασκαλία των στελεχών του «Προμηθέα» στη διάρκεια των δοκιμών, ώστε να αποκτήσουν, μέσω των ασκήσεών τους, τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις της ηθοποιϊας, ( έρευνα, ανάλυση, ρυθμός, τρόπος επικοινωνίας, συναίσθημα, εκφορά λόγου, κίνηση, σκηνική συμπεριφορά και ό, τι άλλο προϋποθέτει η δημιουργική ολοκλήρωση των χαρακτήρων στα προετοιμαζόμενα έργα, μέχρι το τελικό στήσιμο της παράστασης. Ο δεύτερος σχεδιασμός αφορούσε την ίδρυση Δραματικής Σχολής για τη συστηματικότερη καθιέρωση της θεατρικής παιδείας στην Κύπρο. Και εδώ τα στοιχειά μάς λένε πως η λειτουργία της Δραματικής Σχολής υπήρξε επιτυχής και καθοριστική για την παραπέρα εξέλιξη του Κυπριακού Θεάτρου. Κι ακόμα πρέπει να προστεθεί πως η διδασκαλία του Λεμού προεκτείνονταν σε όλο το θεατρικό φάσμα και τις παρεμφερείς θεατρικές ειδικότητες, από τα μαθήματα της υποκριτικής στους σπουδαστές ηθοποιούς μέχρι τα μαθήματα επαγγελματικής τεχνικής κατάρτισης στους τεχνικούς του θεάτρου, στις κατασκευές σκηνικών και ό, τι αφορά τις τεχνικές γνώσεις της σκηνικής λειτουργίας στα παρασκήνια. Κοντολογίς ο Λεμός δίδαξε στην Κύπρο ηθοποιούς, μηχανικούς σκηνής, φροντιστές, υποβολείς, φωτιστές, που σταδιοδρόμησαν μετά επαγγελματικά και πολλοί από αυτούς όχι μόνο στελέχωσαν αργότερα τον κρατικό «Θ.Ο.Κ.» (Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου), που ιδρύθηκε μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έγιναν δάσκαλοι και καθοδηγητές των νέων στελεχών του Κυπριακού Θεάτρου.
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç