1989

Σεπτέμβριος 1980. Το «Θεατρικό Εργαστήρι» του Δήμου Ηλιούπολης παρουσιάζει σε παραστάσεις εφαρμογής « Το Πανηγύρι» του Δημήτρη Κεχαϊδη.
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç