1991

Καλοκαίρι 1992. Το «Θεατρικό Εργαστήρι» του Δήμου Ηλιούπολης παρουσιάζει την κωμωδία των Σακελλάριου – Γιαννακόπουλου « Μια κυρία Ατυχήσασσα».
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç