1992
Μάιος – Ιούλιος 1992. Ο Λεμός οργανώνει «Σεμινάριο Θεατρικής Σχολικής Επιμόρφωσης» (Επαγγελματική Κατάρτιση Σχολικών Θεατροεπιμορφωτών), επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Πολιτισμού, με συνεργασία του Δήμου Ηλιούπολης. Ο Λεμός πρωτοστατεί και σ’ αυτόν τον τομέα, πολύ πριν ο θεσμός ενταχθεί στους προγραμματικούς σχεδιασμούς του «ΥΠ.ΠΟ.» (η τέχνη και ο πολιτισμός στην εκπαίδευση), όπως προκύπτει από έγγραφη αναφορά και πρόταση του Λεμού προς την τότε υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, με ημερομηνία 14-7-1993.
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç