1962

Σε απόσπασμα της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Σπ. Πάτση) τόμος ΧΙ- σελίδα 50. Με τίτλο « Μόνιμο τακτικό Ελληνικό Θέατρο στην Αμερική» - καταχωρημένο στο τόμο «Ομογενειακή διανόηση Αμερικής». Διαβάζουμε ! «… το 1957 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αμερική ο σπουδαιότερος Ιεραπόστολος και πολυσύνθετος καλλιτέχνης του Θεάτρου Αδαμάντιος Λεμός. Ο Λεμός έχει καταφέρει ότι δεν μπόρεσαν να κάμουν όλοι συλληβδην οι προηγούμενοι, γιατί επέμεινε με φανατισμό πρωτοφανή, παρά τις φοβερές αντεξότητες που συνάντησε και συναντά ως σήμερα. Γι’ αυτό μπόρεσε και έπλασε ένα έστω μικρό θεατρόφιλο κοινό. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος άθλος που θα μπορούσε να φιλοδοξήσει ένας Έλληνας ηθοποιός – να ξυπνήσει το «λανθάνον» θεατρικό ενδιαφέρον στους Έλληνες της ξενιτιάς . Ο Λεμός ανέβασε δεκάδες έργα νεοελλήνων συγγραφέων σε εκατοντάδες παραστάσεις.
Για να το πετύχει αυτό, μετήλθε με αφάνταστο ενθουσιασμό όλες τις ειδικότητες που απαιτεί ένα θέατρο. Έγινε μαραγκός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, φροντιστής, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, προπομπός ….κτλ.
(βλέπε σχετικό άρθρο δίπλα)
Απόσπασμα από την "Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" Σπ. Πάτση Τόμος ΧΙ - Σελίδα 50.
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç