2000

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2000. Έπαθλο σκηνοθεσίας «Φώτος Πολίτης» που απενεμηθεί στον Αδαμάντιο Λεμό από το «Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Μουσείο», (Θέατρο Κοτοπούλη – Rex).
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç