1963

Νέα Υόρκη Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 1964 ο Θίασος Λεμου παρουσ;ίασε το 15ου έργο από της συστάσεως του στην Αμερική. Την κωμωδία σάτηρα του φανατισμού «Δον Καμίλλο» του Σωτήρη Πατατζή με τον τίτλο» Ένα καλάθι θαύματα» στο Art and Design theater της Νέας Υόρκης. Παραπλεύρως η μακέτα του σκηνικού από τον Αδαμάντιο Λεμό.
Μακέτα σκηνικού του Αδαμαντίου Λεμού για το έργο «Δον Καμίλλο» (Ένα καλάθι θαύματα) του Σωτήρη Πατατζή. Νέα Υόρκη 1963.
 
   
 
 
ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç ÁíáæÞôçóç